การเตรียมข้อมูลก่อนการออกแบบต้องมีอะไรบ้าง

สำหรับการเตรียมข้อมูลในการออกแบบนั้นทางลูกค้าจะต้องเตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการใส่ข้อมูลในตัวงานออกแบบที่ลูกค้าต้องการ เช่น

และถ้าจะให้ดีและเข้าใจตรงกันระหว่างนักออกแบบและลูกค้า ควรมีข้อมูลจำเพาะเช่นสีที่ชอบลักษณะที่ชอบรูปแบบการจัดวางที่ชอบ เพื่อเวลาออกแบบหรือจัดทำขึ้นมาเราจะได้งานที่เราต้องการจริงๆ และสามารถทำให้ถูกใจ กันง่ายขึ้นกว่าในกรณีที่ไม่มีแบบที่ชอบ หรือไม่รู้ว่าอยากได้แบบไหนเลย เพราะบางทีอาจจะโดนค่าแก้งานโดยใช่เหตุ รวมถึงเวลาออกแบบมาก จะใช้ระยะเวลานานในการออกแบบ เพราะเราว่าไม่ถูกใจ หรือ ไม่ตรงสิ่งที่อยากได้ ครับ

จากข้อมูลทั้งหมด ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีข้อมูลอะไร ก่อนออกแบบเลย

ทางนักออกแบบจะไม่ทราบความต้องการของลูกค้า ที่จะออกแบบชิ้นงานของลูกค้า และไม่สามารถเริ่มงานออกแบบได้ เพราะเรา ซึ่งจะทำให้กระบวนการช้าลง ระยะเวลาในการออกแบบมากขึ้น และราคาในการออกแบบและในการแก้ไข ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย


*** ดังนั้นก่อนออกแบบเราควรทำข้อมูลเหล่านี้ข้างต้น เพื่อสะดวกในการคุยงานกันระหว่างทางลูกค้าและนักออกแบบครับ

ด้วยความปรารถนาดีจาก UIDPRINTING

ข้อมูลเหล่านั้นต้องไม่ใช่การเขียนข้อมูล นั้นต้องเป็นการพิมพ์ข้อมูลใส่ใน Word เป็นต้น
เพื่อเวลาใส่ข้อมูลแล้วจะมีการผิดพลาดในการออกแบบน้อยลง เพราะว่าเท่ากับว่าทางลูกค้าได้ตรวจสอบข้อมูลมาแล้วก่อนแล้ว 1รอบ
ก่อนที่จะส่งข้อมูลให้ทางนักออกแบบ ก่อนเริ่มกระบวนการออกแบบ

ในกรณีเป็นงานเมนูอาหาร

ในปัจจุบันภาพบนอินเตอร์เน็ตมีลิขสิทธิ์ไม่สามารถนำมาใช้ได้ในงานเมนูอาหารถ้าไม่ได้ถูกซื้อมาอย่างถูกลิขสิทธิ์


สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมก่อนออกแบบมีดังนี้

ข้อมูลอาหาร เช่นชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆที่ต้องการใส่ราคา รวมไปถึงหมายเลขเมนู ใส่ในโปรแกรมไมโครซอฟ Word หรือ Excel ก็ได้ เพื่อง่ายต่อการออกแบบและตรวจสอบ

ข้อมูลในการออกแบบ พร้อมระบุสีที่ต้องการ ตัวอย่างงานออกแบบที่ต้องการ เพื่อทางนักออกแบบจะได้ตีราคาค่าออกแบบและค่าผลิตให้ลูกค้าเพื่อพิจารณาตัดสินใจในการเริ่ม ขบวนการในการทำงาน

ต้องการใส่ภาพอาหารในเมนู ถ้าในกรณีที่ลูกค้า ต้องการใส่ภาพอาหารในเมนูทางลูกค้าจะต้องถ่ายภาพอาหารที่ต้องการใส่จัดเรียงเป็นโฟลเดอร์ต่อหน้าที่ต้องการออกแบบ ลูกค้าจะต้องเตรียมภาพและแก้ไขชื่อใต้ภาพให้เป็นชื่อของอาหารนั้นนั้น เพื่อที่จะง่ายต่อการหาและจัดวางเวลาออกแบบ

ในกรณีที่ไม่มีไฟล์เหล่านี้มา ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการหาภาพหรือพิมพ์ ข้อมูล และจะใช้เวลาในการทำนานขึ้นอีกด้วย

จากข้อมูลทั้งหมด ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีข้อมูลอะไร ก่อนออกแบบเลย

ทางนักออกแบบจะไม่ทราบความต้องการของลูกค้า ที่จะออกแบบชิ้นงานของลูกค้า และไม่สามารถเริ่มงานออกแบบได้ เพราะเรา ซึ่งจะทำให้กระบวนการช้าลง ระยะเวลาในการออกแบบมากขึ้น และราคาในการออกแบบและในการแก้ไข ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย


*** ดังนั้นก่อนออกแบบเราควรทำข้อมูลเหล่านี้ข้างต้น เพื่อสะดวกในการคุยงานกันระหว่างทางลูกค้าและนักออกแบบครับ

ด้วยความปรารถนาดีจาก UIDPRINTING